Wyniki konkursu na zagospodarowanie przestrzeni

W marcu w ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Federacji Organizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa trwał konkurs na zagospodarowanie przestrzeni. Konkurs kierowany był do miejscowości, które objęte są w projekcie działaniami animacyjnymi. Celem było oczywiście zmotywowanie mieszkańców do spotkania, dyskusji i aktywności. Ostatecznie swoje wnioski złożyły cztery miejscowości: Lipowina, Podleśne, Gronówko oraz Narusa. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie z przyznaniem tylko jednej nagrody ponieważ realizacja każdego z projektów wnosiła by ogromną wartość dla lokalnych społeczności, ostatecznie jednak pierwsze miejsce przypadło w udziale mieszkańcom Podleśnego, gdzie dzięki konkursowej wygranej i ogromnemu zaangażowaniu wszystkich mieszkańców powstanie plac zabaw. Każdy z projektów pokazał, że mieszkańcy chcą i przy niewielkim wsparciu mogą realnie zmieniać swoje otoczenie. Każdy zakładał duży udział społeczności w realizacji założonego celu oraz korzyść dla całej miejscowości. Sam udział mieszkańców udowodnił, że przy odrobinie motywacji społeczność lokalna jest w stanie wspaniale się zorganizować, pozyskać środki, które zbliżą do wyznaczonego celu. Podkreślić trzeba także kreatywność jaka cechowała wszystkie wnioski – nie chcę jednak zdradzać Państwu szczegółów mając nadzieję, że każdej z miejscowości uda się zrealizować swoje projekty, czym z całą pewnością warto będzie się pochwalić. W komisji zasiadały Panie: Edyta Karpińska, Ewelina Ślepokura oraz Monika Czajkowska za co bardzo serdecznie dziękujemy.

FROMBORSKI KLUB AKTYWNEGO SENIORA

Seniorki we Fromborku stanowią ogromną siłę. Każdy kto miał okazję poznać Panie z UTW czy Klubu Aktywnego Seniora wie, że mają one w sobie ogromną chęć działania. Seniorki mają na swoim koncie czynny udział w wielu inicjatywach – coroczny wkład we Fromborski „Zlot Czarownic”,organizacja znakomitych zabaw dla mieszkańców miasta i okolic, udział w wielu projektach Fundacji „Żółty Szalik” oraz Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” jak np. wymiana „Silver Sharing” czy też aktualnie prowadzony „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminach Braniewo i Frombork”. Na tą grupę składają się kobiety, które są bardzo otwarte na potrzeby lokalnego środowiska, z ogromną motywacją do działania, a także konkretnymi umiejętnościami, którymi chcą dzielić się z innymi. Co ważne są to osoby, które doskonale znają zasoby lokalne i potrafią je wykorzystać – mam tu na myśli zarówno wsparcie rzeczowe jak i osobowe. Panie chcą się rozwijać i edukować – same organizują sobie dodatkowe zajęcia jak śpiew, fitness czy sekcja teatralna, ale biorą również udział w szkoleniach i projektach typowo edukacyjnych. Jednym z takich działań była współpraca z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę”. W ramach tej współpracy powstała wspaniała inicjatywa „60+80=empatia” zakładająca, że Seniorzy tzw. III wieku podejmą działania aktywizujące Seniorów tzw. IV wieku. Inicjatywa „60+80 =empatia” odpowiada na takie potrzeby, jak choćby potrzeba kontaktu i budowania relacji międzyludzkich ludzi w każdym wieku. Przygotowany przez fromborskie Seniorki program obfituje w zajęcia manualne, edukacyjne, a także zakładające integrację międzypokoleniową. Jednakże głównym celem działań jest zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia przestrzeni dla aktywności osób właśnie tzw. IV wieku. Prognozy GUS zakładają, że w 2035 r osób po 80 r. ż będzie dwa razy więcej niż aktualnie – więc już teraz należy zacząć podejmować działania na rzecz seniorów IV w, by wypracować rozwiązania na przyszłość. Zapoczątkowanie tej inicjatywy budzi nadzieję, że kiedy same członkinie UTW wkroczą w tzw. IV wiek oferta społeczno-kulturalna będzie wychodziła również naprzeciw potrzebom osób najstarszych w społeczeństwie. Inauguracja projektu „60+80= empatia” miała miejsce 14.03.2018 i udowodniła, że pomysł Pań był strzałem w dziesiątkę, ponieważ w sąsiedztwie niemalże każdej uczestniczek UTW znalazł się sędziwy Senior chętny do wyrwania się z czterech ścian i spędzenia czasu we wspólnym gronie. Była to również okazja do bliższego poznania się każdej nowo przybyłej Seniorki z grupą. Kolejną okazją do spotkania były warsztaty manualne pt „Piękne Święta po Fromborsku”, na których Panie tworzyły ozdoby świąteczne, a także piękną palmę wielkanocną. Kolejną aktywnością były warsztaty z psychologiem pod hasłem „Bo chodzi o to by dodawać życia do lat, a nie lat do życia” wspaniale poprowadzone przez PRO Centrum Szkoleniowo-Coachingowe – to jednak dopiero początek więc wszystkich zainteresowanych którzy chcieliby przyłączyć się do grupy fantastycznych, pełnych entuzjazmu i chęci do działania osób zapraszamy do Klubu Aktywnego Seniora i Uniwersytetu III Wieku we Fromborku. Fromborskie Seniorki to osoby pełne pasji i chęci pomocy innym- są wspaniałym przykładem dla mieszkańców powiatu, że warto angażować się i wzbogacać swoje otoczenie bezinteresownym działaniem.

Klub Aktywnego Seniora w Gminie Braniewo

Kolejne spotkanie Klubu Aktywnego Seniora w Gminie Braniewo powołanego w ramach projektu „Rozwój wysokiej jakosci usług społecznych w gminie Braniewo i Frombork” realizowanego przez Federację FOSa z naszym udziałem, odbyło się 09.04.2018 w świetlicy wiejskiej w Krzewnie. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nie ma jak książka” i było wspaniałą okazją do podzielenia się ulubionymi tytułami.  W końcu „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” (J.Czechowicz).

Wraz z Seniorami stworzyliśmy listę książkowych bestsellerów, z których każdy znajdzie coś dla siebie- są tu pozycje, które uczą, bawią, wzruszają, wstrząsają i odprężają. Książka pozwala nam poznać historię, inne kultury i miejsca, ludzi a często nawet nas samych. Czytając kolejne strony przenosimy się w zupełnie inne miejsca, wcielamy się w bohaterów śmiejemy się z nimi i płaczemy. Mimo, że Krzewno jest niewielką miejscowością to ilość uczestniczek spotkania naprawdę nas zaskoczyła – myślę, że nie do przecenienia jest też udział Pań ze stowarzyszenia „Przy Granicy”, które ewidentnie są liderkami i które z całą pewnością zaprosimy do kolejnych działań. Chcemy również podziękować serdecznie bibliotece miejskiej w Braniewie, która pomogła nam „uwolnić książkę” na terenie Krzewna. Dziękujemy serdecznie również Pani Beacie Gałaś, która na spotkaniu pełniła rolę specjalnego gościa z racji zamiłowania do literatury i umiejętności opowiadania w taki sposób, który wszystkich uczestników z pewnością zachęcił do sięgnięcia po nowe tutuły.

Klubu Aktywnego Seniora poleca:

 • Caryca” Ellen Alpsten
 • Jak zawsze” Zygmunt Miłoszewski
 • Dom nad rozlewiskiem” Małgorzta Kalicińska
 • Krawędź wieczności” Ken Follett
 • Poczwarka” Dorota Terakowska
 • Hiszpańskie oczy” Maria Nurowska
 • Jeździec miedziany” Paullina Simons
 • Maria Callas -primadonna stulecia” Anne Edwards
 • Zjedz tę żabę” Brian Tracy
 • Nastolatek dla początkujących”  Leszek Talko
 • Trylogia czarnego maga” Trudi Canavan
 • Metro 2033” Dimitrij Głuchowski
 • 9 części pożądania” Gerladine Brooks
 • Śpiewające piaski” Agnieszka Osiecka
 • Warmińska saga, a życie toczy się dalej” Edward Cyfus
 • Shantaram” Gregory David Roberts
 • Jestem komunistyczną babą” Langu Dan
 • „Błogosławiona ziemia” Pearl S. Bruck
 • Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” Jonas Jonasson
 • Klub mało używanych dziewic” Monika Szwaja
 • „Tajemna księga kobiet, czyli jak wychować sobie mężczyznę” Jewgienij Kolesow

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0071/16-00 )

 

Rusza nowa edycja projekturealizowanego  przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Społecznych we Fromborku, Fundacją Żółty Szalik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,  Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminachBraniewo i Frombork.

 

Zapraszamy:

·  osoby niezatrudnione,

·  osoby zameldowane na obszarze gminy Braniewo i Frombork

·  osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

 

Oferujemy:

1)     Wsparcie dla rodzin w tym:

– poradnictwo specjalistyczne

– wsparcie psychologa, asystenta pomocy rodzinie i pracownika socjalnego,

– Szkoła dla rodziców

– Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny

– Usługi Opiekuńcze – dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci

2)     Animacja lokalna w tym:

– Animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych

  – wyjazdowy klub młodzieży – rozwijanie kompetencji kluczowych, rozwijanie pasji i zainteresowań;

– kluby aktywnych seniorów

– warsztaty i spotkania „szyte na miarę”-

– animowanie współpracy sąsiedzkiej i realizowanie działań na rzecz poprawy przestrzeni publicznej.

 

 Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 01 kwietnia 2018 a zakończy się 30 kwietnia 2018.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

MPR- Miejsce Przyjazne Rowerzystom

MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Z przyjemnością informujemy, że nasz obiekt posiada rekomendację MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Oznacza to, że przeszliśmy pozytywnie procedurę weryfikacji, przeprowadzoną przez audytorów szlaku Green Velo. Sprawdzani byliśmy pod kątem kryteriów „przyjazności dla rowerzystów”, a w naszej ofercie znajdziecie usługi dedykowane turystom rowerowym.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty i jednocześnie do odwiedzenia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej www.greenvelo.pl

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0071/16-00 )

 

Rusza nowa edycja projekturealizowanego  przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Społecznych we Fromborku, Fundacją Żółty Szalik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne,  Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,  Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminach Braniewo i Frombork.

  Czytaj dalej Projekt „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Frombork i Braniewo ”

Konkurs na zagospodarowanie terenu

W ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której jesteśmy partnerem rusza konkurs na zagospodarowanie terenu. W konkursie mogą brać udział miejscowości, które objęte są wsparciem animatorów -zachęcamy gorąco do udziału! Regulamin konkursu oraz wniosek w linkach poniżej .

regulamin konkursu na zagospodarowanie terenu

wniosek konkurs

Karnawał Klubu Aktywnego Seniora

Fromborskie Seniorki działające w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Klubie Aktywnego Seniora przy Fundacji „Żółty Szalik” zainicjowały wspaniałą zabawę karnawałową, która odbyła się 20 stycznia br. w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku. Tematem przewodnim był stary zamek – Seniorki z niewielką pomocą animatorek z projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork” oraz młodzieży i pracowników projektu „Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej” stworzyły piękną dekorację dzięki, której mogliśmy przenieść się do zamku. Dzięki aktywności Pań do organizacji włączył się również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, dzięki któremu wszyscy uczestnicy imprezy mieli możliwość bawić się przy wspaniałej oprawie muzycznej w wykonaniu zespołu „ONI” z Elbląga. Trzeba przyznać, że zespół wspaniale rozkręcił imprezę, a parkiet nie pozostawał pusty od początku do samego końca zabawy. Do ogromu pracy i serca jakie Seniorki włożyły w organizację spotkania i przyjęcie gości doszła jeszcze pomysłowość bo mile widziane były przebrania – każdy z uczestników mógł na chwilę przywołać wspomnienia beztroskiego dzieciństwa i popuścić wodze fantazji wymyślając przebrania. Był to wspaniale spędzony czas w miłym i wesołym towarzystwie – każdy uczestnik był naprawdę fantastycznie ugoszczony. Atmosfera wzajemnej życzliwości jest nie do podrobienia, a właśnie w takiej spędziliśmy sobotni wieczór. Mam nadzieję, że sukces imprezy doda organizatorkom skrzydeł i chęci do organizacji kolejnych zabaw.

Zabawa karnawałowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundacja Żółty Szalik przy wolontarystycznym wsparciu młodzieży z Centrum Wolontariatu oraz Klubu Aktywnego Seniora organizują koszykową zabawę karnawałową.  Zabawa odbędzie się 20.01.2018 od godz. 17.00 w Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku (ul. Braniewska 11). W ramach zabawy przewidziane są różne atrakcje miedzy innymi muzyka na żywo, a to dzięki wsparciu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku. Mile widziane będą również przebrania. Wpisowe wynosi jedynie 10 od osoby. Zapisy przyjmowane są w biurze Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku (od poniedziałku do piątku do godz.15.00) lub pod numerem telefonu biura 517 517 408 – na Państwa zgłoszenia czekamy do 12.01.2017.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Frombork, którzy lubią dobrą zabawę!

Spotkanie Klubu Aktywnego Seniora

Zapraszamy serdecznie

wszystkich zainteresowanych inicjatywą Klubu Aktywnego Seniora do Centrum Spotkań i Aktywności Społecznej we Fromborku (ul.Braniewska 11- obok Domu Dziecka) 27 grudnia br. o godz. 15.15 na nasze Klubowe spotkanie. Będzie okazja do poznania się bliżej, rozmowy o tym jak minęły święta i zaplanowania najbliższych działań Klubu!

Do zobaczenia!